Συμμετοχές


Συμμετέχουμε


olive-leaf

Διεπαγγελματική Ένωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ)

Συμμετέχουμε ενεργά στην ΔΟΕΠΕΛ που σκοπό έχει την αποτελεσματική εκπροσώπηση ενός εθνικής σημασίας προϊόντος των επιτραπέζιων ελιών. Έχουμε εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.