Ελαιοτριβείο

Για την εναρμόνιση με τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας του τελικού προϊόντος καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, διαθέτουμε το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη Γεωργική Παραγωγή AGRO 2-1 και AGRO 2-2/3 από την TUV HELLAS. Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε ελαιουργικά μηχανήματα του ιταλικού ομίλου PIERALISI. Να σημειωθεί ότι στην τελική φάση της ελαιοποίησης η φυγοκεντρική έκθλιψη πραγματοποιείται με χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω των 27ο C.

Ελαιοποίηση


  • Γενική αποφύλλωση και ζύγισμα.
  • Μεταφορά στο κυρίως εργοστάσιο για δεύτερη αποφύλλωση, προώθηση στο πλυντήριο και στη συνέχεια στον σπαστήρα για τον τεμαχισμό του καρπού της ελιάς.
  • Μεταφορά της πάστας που προκύπτει στους μαλακτήρες και στη συνέχεια της ζύμης στο φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (ντεκάντερ) για το διαχωρισμό του καθαρού ελαιόλαδου από το νερό και τον πυρήνα.
  • Μεταφορά του ελαιολάδου στους διαχωριστήρες για την ολοκλήρωση του καθαρισμού, τη ζύγιση και αποθήκευση στις ανοξείδωτες δεξαμενές.
  • Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενών 450 τόνοι.

Επιτραπέζια ελιά


  • Πραγματοποίηση παραλαβής και προώθηση στο διαλογέα για αποφύλλωση και κατανομή κατά μέγεθος.
  • Αποθήκευση στις λούμπες μέσα σε αλατόνερο με συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε αλάτι, συνολικής χωρητικότητας 250 έως 300 τόνων.
  • Περιοδικός έλεγχος και συμπλήρωση αλατιού εφόσον χρειαστεί.

Πώληση


Η διαθέσιμη ποσότητα ελαιολάδου προς πώληση του Συνεταιρισμού μας κυμαίνεται από 250 έως 500 τόνους κατ’ έτος. Η ελάχιστη ποσότητα δημοπράτησης για το ελαιόλαδο κυμαίνεται από 15 έως 30 τόνους. Ελαιόλαδο προερχόμενο από ελαιοποίηση ελιών καλαμών εκθλίβεται και διατίθεται χωριστά.

Λειτουργία ελαιοτριβείου


Το ελαιοτριβείο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές του Νοεμβρίου κάθε έτους και εξυπηρετεί τους παραγωγούς περίπου έως τον Μάρτιο ή έως το τέλος της συγκομιδής. Μετά την αποθήκευση του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, λειτουργεί σε τακτά διαστήματα ανά εβδομάδα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μελών.