Διοικητικό συμβούλιο

Το σημερινό ΔΣ που αναδείχθηκε ύστερα από τις αρχαιρεσίες στις 27/6/20 αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

κ. Πλατανίτης Ιωάννης

Πρόεδρος

κ. Αποστολάκος Ηλίας

Αντιπρόεδρος

κ. Πλατανίτης Γεώργιος

Γραμματέας

κ. Αποστολάκος Παναγιώτης

Ταμίας

κ. Χελιώτης Νικόλαος

Μέλος